بهانه

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

  امکانات وب

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 24 خرداد 1403 ساعت: 20:39

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 9 خرداد 1403 ساعت: 19:30

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 28 تاريخ : جمعه 28 ارديبهشت 1403 ساعت: 17:50

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1403 ساعت: 16:08

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1403 ساعت: 12:06

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 12 تاريخ : دوشنبه 13 فروردين 1403 ساعت: 18:28

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 28 تاريخ : چهارشنبه 2 اسفند 1402 ساعت: 13:39

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 18 تاريخ : سه شنبه 3 بهمن 1402 ساعت: 2:07

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 25 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1402 ساعت: 4:45

  مامان امشب به اندازه ی تمام قلبم جات خالی بود.مامان یه روزایی خیلی باید باشی جات خیلی خالیه عزیز دلم.دلتنگتم مثل همیشه،بیشتر از همیشه.کجایی عزیز دلم.توام دلت برام تنگ شده؟خبر داری از اشک چشمام؟از دل تنگم؟از غمباد گلوم؟بعد از تو غمباد گرفتم عزیزم.ای کاش بودی پیشم. بهانه...ادامه مطلب
  ما را در سایت بهانه دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : sokootekabood بازدید : 27 تاريخ : دوشنبه 11 دی 1402 ساعت: 19:16